Strona internetowa bosshealth.pl, działający pod adresem https://www.bosshealth.pl - zwany dalej stroną internetową, promującą produkty marki Boss Series Health, znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, szanując prawo do prywatności odwiedzających, opracował niniejszy dokument, w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Klientach.

Korzystając ze strony internetowej bosshealth.pl, Klient wyraża zgodę na określoną w niniejszym dokumencie Politykę Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.bosshealth.pl.

Zasady używania przez strone boss health plików cookies zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej na stronie Tutaj.

I. Dane w bazie informatycznej storny Boss Series Health

1.1 Baza informatyczna

Baza informatyczna zawiera dane z plików cookies, które przetwarzane są przez Boss of Toys. W bazie przechowywane są również dane na temat odwiedzających stronę korzystających z strony, służące do realizacji składanych przez nich zamówień i wysyłek wiadomości e-mail newsletter.

1.2 Dane Odwiedzających

Powierzone Stronie dane osobowe odwiedzających, obejmujące w swym zakresie:

a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu,
f) adres e-mail,
g) numer NIP (w przypadku faktury VAT)

są traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo.

Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do prowadzenia analiz demograficznycha, a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym. Dane o które prosi strona Boss Series Health w celu realizacji usługi są oznaczone w sposób jednoznaczny i czytelny. odwiedzający, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać kontaktując się z Boss Series health poprzez dane zamieszczone w stopce kontaktowej ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia tylko i wyłącznie swoich danych osobowych. Usunięcie danych odbywa się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

1.2.1 Powierzane stronie dane osobowe nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

1.2.2 Powierzone stronie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do analiz demograficznych

II. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w ustawie zasadniczej o ochronie danych osobowych.